برنامه کلاسی

برای دیدن نمونه سوال روی نمونه سوال کلید کنید

برای دیدن برنامه کلاسی روی برنامه کلاسی کلید کنیدپایه دوم

کلاس 1

دانلود فایل

پایه اول

کلاس 1

دانلود فایل

اجرا در 0.577574014664 ثانیه