فعالیت های آموزشی و پرورشیمحرم

زیارت عاشورا-نذری

جزئیات بیشتر

پرورشی

مراسم زیارت عاشورا

جزئیات بیشتر

مسابقات ورزشی

(آماده سازی وشرکت در مسابقات ورزشی از...

جزئیات بیشتر

آموزش خانواده

(برگزاری جلسات آموزش خانواده در مدرسه...

جزئیات بیشتر

عید غدیر خم

( برگزاری جشن عید عدیر )

جزئیات بیشتر

اجرا در 0.0216569900513 ثانیه