نمونه سوال

برای دیدن نمونه سوال روی نمونه سوال کلید کنید

برای دیدن برنامه کلاسی روی برنامه کلاسی کلید کنیداملا

پایه پنجم

نیم سال اول

دانلود فایل

تاریخ

پایه پنجم

نیم سال اول

دانلود فایل

فارسی

پایه چهارم

نیم سال دوم

دانلود فایل

ریاضی

پایه چهارم

نیم سال اول

دانلود فایل

ریاضی

پایه چهارم

نیم سال دوم

دانلود فایل

املا

پایه چهارم

نیم سال اول

دانلود فایل

اجرا در 0.0280439853668 ثانیه