About Us

درباره ما

مدرسه دخترانه البرز

از آنجا که معتقدیم فرآیند تعلیم و تریبت، طلوع و تابش آن 6 سال اول زندگی اجتماعی کودک و در خانه دوم او خواهد بود و در جهت نیل به اهداف علمی، فرهنگی و معنوی خود،‌ به قوه الهی و با پشتیبانی ائمه معصومین آمادگی و دبستان دخترانه غیرانتفاعی البرز در سال 1373 با مسئولیت سرکارخانم زهره اژه ای و به مدیریت سرکارخانم آزاد زاد در شهر اصفهان،‌ چهارراه آپادانا، آپادانا اول، بن بست شهریار تأسیس و فعالیت رسمی خود را در حوزه ی آموزش علمی، تربیتی و دینی آغاز نمود. اکنون با گذشت 25 سال تلاش همکاران و کادر آموزشی،‌ با بهره گیری از تمامی تجربه ها، خلاقیت ها و ارائه طرحهای جدید آموزشی، با یاری خداوند منان و تأیید مستمر کارشناسان آموزشی، تربیتی و متخصص در رسیدن به اهداف خود مدرسه ای توانا و موفق گردیده است.سیستم این دبستان مبنی بر ارائه هرچه بهتر آموزش علمی و تربیتی و مذهبی با استفاده از تکنولوژی روز خواهد بود و با اعتماد به این امر که شخصیت دانش آموز در دبستان شکل خواهد گرفت و مسائل مذهبی نیز می تواند بسیار موثر باشد. تلاش ما این است که با ایجاد محیطی امن و آرام لازم جهت فراگیری مسائل آموزشی - تربیتی و مذهبی را فراهم آوریم.


برنامه هفتگی

دریافت

کادر دفتری

خانوم فرد

عوامل اجرایی

خانوم فرد

آموزگاران

خانوم فرد

اجرا در 0.0310480594635 ثانیه