نخبگاندبستان

  •  نگار خلیلی نگار خلیلیپایه ششم نفر اول
  • پارمیس خدادوستان پارمیس خدادوستانپایه ششم نفر سوم
  • فرناز اسماعیلی فرناز اسماعیلیپایه ششم نفر دوم
لیست کامل

فعالیت های آموزشی و پرورشی

محرم

محرم زیارت عاشورا-نذری

جزئیات بیشتر

هفته من حدیث هفته

حدیث هفته

امام علی (ع) : هر کس به من فقط یک کلمه بیاموزد ، یک عمر مرا بنده...

لیست کامل
اجرا در 0.0260300636292 ثانیه